Sjekk om du er dobbelforsikret eller har for mange forsikringer:

Trenger du alle forsikringene du har?

Av Arman Vestad

Noen forsikringer er mer nødvendig enn andre. Har du oversikt over hva alle ”småforsikringene” koster deg per måned? Det kan være forsikring på elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner og nettbrett, veihjelp hos bilorganisasjoner og forsikringer på billetter. Slike ekstraforsikringer som overbevisende selgere mener er smart å ha. Når økonomien ikke er helt på plass, er det faktisk smartere å la dem være.

Hvis du går forsikringene dine litt etter i sømmene og sjekker hva du egentlig har, kan du komme til å oppdage at du er både dobbelforsikret og overforsikret på enkelte områder. Ønsker du å minske utgiftene dine, men likevel være sikker på at du er godt nok sikret, er det en god idé å samle alle små og store forsikringer og ta en grundig gjennomgang av dem. Her kan det være en god del penger å spare ved å barbere utgiftene litt. Jeg vil likevel få frem at alle har forskjellige forsikringsbehov, og at det derfor er vanskelig å gi eksakte råd på hver enkelt forsikring.

Dobbel forsikring

Typiske dobbelforsikringer er slike du gjerne har gjennom arbeidsgiver og selv har tegnet privat gjennom ditt forsikringsselskap. Som for eksempel reiseforsikring, personalforsikring og yrkesskadeforsikring. Sjekk betingelsene arbeidsgiver har og hva de dekker før du eventuelt sier opp private forsikringer som går på det samme. Noen ganger kan det være greit med en privat tilleggsforsikring, hvis økonomien din tillater det. Andre doble forsikringer kan gå på elektronikk og liknende, som du også får dekket på innboforsikring hvis noe skulle gå tapt.

Overflødige forsikringer

Mobilforsikring

Mange har en mobilforsikring. Dette er en svært dyr forsikring.  For eksempel så koster det å 89 kroner i måneden å forsikre en iPhone hos Telia. Det vil si over 1.000 kroner i året. Det er også en egenandel på 750 kroner første gang du bruker forsikringen. Dersom du mister telefonen for 2. gang så er egenandelen 1.500 kroner. 3 gang er egenandelen 2.250. Mitt poeng er at dersom du ikke mister telefoner ofte så er det billigere å la være å ha forsikringen. Du kan heller spare en egenandelen hvert år, og dersom du skulle miste telefonen, kan du bruke dette som en del av betalingen på den nye. Får du aldri behov for forsikringen fordi du ikke mister den eller på annen måte utløser forsikringen, kan du bruke de oppsparte midlene til noe annet.

Helseforsikring

Fordi alle har rett til behandling innen en viss tid (direkte ved alvorlig sykdom), og du selv kan velge sykehus for behandling hvis du synes ventetiden er for lang på ditt lokale sykehus, anses ikke egen helseforsikring som nødvendig.

Verdisaksforsikring

Mister du eller blir frastjålet verdisaker som klær og smykker, er det ofte snakk om små verdier i forhold til hva du betaler i forsikring i løpet av ett år. Sannsynligheten er også stor for at du selv har mulighet til å kjøpe nytt av det du trenger.

Kjæledyrforsikring

Affeksjonsverdien for et kjæledyr kan som oftest ikke erstattes. Det som eventuelt kan lønne seg her er veterinærforsikring, hvis kjæledyret er et bruksdyr med stor risiko for skader.

Kjøpsforsikring

Er det noe feil ved en vare eller tjeneste du har kjøpt, kan du ty til forbrukerkjøpsloven. Du trenger ikke egen forsikring til dette.

Kjenn deg selv best – også i forhold til forsikringer

Som jeg nevner innledningsvis er det lurt å ta en skikkelig gjennomgang av innholdet i alle forsikringene du har, for å se om det er noe du kan luke vekk fordi du betaler dobbelt, er overforsikret eller helt unødvendig forsikret. Hvis du av erfaring vet at det er enkelte områder som for deg kan anses som ”risikoområder”, hvor du lett kan gå på en smell, bør du selvsagt vurdere forsikring på dette området. Og når du har samlet alt, kan du se om det vil lønne seg for deg å skifte forsikringsselskap.

Når alt kommer til alt er forsikringer noe som er vanskelig å avgjøre om vi trenger eller ikke. Målet vårt er jo at vi aldri trenger det. Men hvem vil vel ha mobiltelefonen sin stjålet eller vannskade på huset? Av og til skjer jo uhellet, og det som er greit å ha med seg er at de aller fleste vil klare å komme seg videre i livet dersom mobilen blir stjålet og du ikke har forsikring på den. Men de alle færreste av oss vil klare å komme seg videre hvis alt vi har inne i leiligheten vår blir ødelagt i brann. Det kan dreie seg om flere hundre tusen kroner, og i noen tilfeller millioner.

Kilde: E24 og Dine Penger