Erfaringer fra økonomikurs hos NAV

Slik hjalp økonomikurs Mira (22)

Mira kvittet seg med forbruksgjelden og fikk orden på økonomien
Av Lena Brittsdatter Johnsen

Mira var syk, i NAV-systemet og mottok arbeidsavklaringspenger. Økonomien var rotete og uoversiktlig og motivasjonen for lav til å prøve å gjøre noe. Hun hadde liten tro på at hun kunne gjøre noe selv, og få det til. Hun var alltid nervøs og bekymret over om hun ville klare å betale regningene sine og kjøpe mat. Bekymringene tok helt overhånd og hun ble ikke friskere av det – heller motsatt. Hun befant seg i en konstant negativ spiral.

Det eneste Mira visste var at noe måtte skje for at situasjonen skulle snu, og hun var veldig klar for det. Vendingen kom gjennom en sentral person i livet hennes, en annonse om kurs i personlig økonomi og en kursholder som så henne og som hun trodde på.

Hvordan fikk du vite om økonomikurset?

Svigermor viste meg en annonse i avisen og foreslo at jeg skulle melde meg på kurs. Det hjalp meg mye at anbefalingen kom fra et godt sted – fra en person jeg hadde tiltro til og som kjente min situasjon uten å være dømmende. Det kan hende jeg ville følt det annerledes hvis det kom fra noen andre. Men jeg visste jeg trengte hjelp på det tidspunktet og ønsket å ta tak i det, så jeg var glad hun viste meg annonsen.

Hvilke forventninger hadde du i forhold til å delta i kurs om personlig økonomi?

Da jeg så ordet ”økonomikurs” så jeg for meg store, kompliserte regneark, skjemaer, budsjetter og masse tall og tenkte det kom til å bli vanskelig. Så jeg forventet egentlig ingen ting til selve kurset for jeg følte jeg ikke helt visste hva jeg gikk til. Derimot hadde jeg ikke så høye forventninger til meg selv og egne holdninger til at jeg kom til å forstå og få noe ut av det.

Derfor følte jeg en stor lettelse første dagen, da kursholderen i Fra pluss til minus-kurset, Arman Vestad innledningsvis fortalte litt om sine dyrekjøpte erfaringer og forsikret oss om at dette var noe for alle. Jeg trodde på han og følte jeg kunne slappe litt av i forhold til bekymringene mine. Han sa også at dette ikke var noen quick fix, noe jeg syntes var betryggende for jeg visste det kom til å ta lang tid å komme ovenpå igjen. Etter å ha hørt hans historie tenkte jeg at det skulle gå bra for meg også. Arman gjorde det ikke så komplisert.

Følte du at det sto til forventningene?

I forhold til forventningene jeg hadde til meg selv i utgangspunktet, ble jeg overrasket over meg selv i positiv forstand. Og i forhold til kurset, ble det toppet 100%. Jeg var utrolig glad for hjelp til å lære hvordan jeg kunne ordne opp i økonomien min – det er faktisk helt sykt hva resultatet ble!

Mira kvittet seg med forbruksgjelden og fikk orden på økonomien

Fra kaos til kontroll | Mira slipper i dag å bekymre seg om økonomien. (Foto: Adresseavisen/Simen G. Fangel)

Hvordan opplevde du å være på kurset – hvordan var stemningen?

Som kursleder klarte Arman å snu på ting ved å gi nye tanker på en positiv måte. Jeg var redd kursholderen skulle ha en litt nedlatende måte å være på, noe man kan føle når man er i en sånn situasjon. Det er lett å ha mørke tanker om seg selv, som kunne blitt forsterket. Vestad var og gjorde det motsatte. Jeg følte han løftet oss opp  ved å vise hvordan det kunne gå an å snu situasjonen – uansett hvilken situasjon hver enkelt var i. Tonen var lett og det var frivillig å dele fra egen liv.

Jeg følte at jeg og mitt ble sett, til tross for at det var mange andre der. Jeg lærte også av å høre om de andres situasjon, selv om vi var i ulike stadier i livet.

Har du i etterkant brukt noe av det du har lært?

I starten var jeg redd det skulle gå inn det ene øret og ut det andre, men Arman brukte mye illustrasjoner og historier som gjorde at jeg husket innholdet og det åpnet opp for tanker og ideer i forhold til egen situasjon.

Alt var relevant på en eller annen måte og jeg har hatt bruk for flere av rådene senere i livet, som de andre fikk, da jeg for eksempel fikk barn selv.

Hvis du skal peke på én ting som du syntes var ekstra nyttig – eller en aha-opplevelse – hva ville det vært?

Budsjett-løsningen! Jeg bruker samme løsning i dag som da. Det var ikke avansert, og jeg kunne gjøre sånn som jeg ville. Det var virkelig et verktøy som funket for meg, som ga meg oversikt og som jeg fortsatt bruker aktivt i dag. Jeg setter opp for ett helt år av gangen – det er valgfritt for hvor langt fram du vil eller kan sette det opp – men for meg fungerer det veldig fint med ett års intervaller. Dette verktøyet førte til et bedre liv for meg!

Hvordan er livet ditt i forhold til økonomi og tanker / følelser rundt det i dag?

Livet før og etter er enormt forandret. Nå har jeg en forutsigbar økonomi – også fordi livs- og arbeidssituasjonen min har endret seg, men aller mest fordi jeg ikke er så bekymret lenger. Helsa er bedre og jeg har oversikt! Nå har jeg mye mer kapasitet til andre ting i livet mitt.

Jeg kan virkelig anbefale dette økonomikurset gjennom NAV, og gjerne før enn etter at problemene virkelig har hopet seg opp. Men det er aldri for seint! Selv om du føler deg aleine i den dårlige spiralen, må du våge å først åpne opp for den økonomiske situasjon overfor deg selv og så tørre å be om og ikke minst ta i mot hjelp til å finne en løsning. Livet blir så mye lettere da, det ble det i alle fall for meg!