Hva gjør du når du ikke har noen mulighet til å betale gjelden din?

Gjeldsordning – siste utvei

Av Guro S. Eriksrud, Morten Ingebrethsen og Arman Vestad

Hvis gjelden din er så stor at den er helt uoverkommelig med den inntekten du kommer til å ha i overskuelig fremtid, er siste utvei å søke om gjeldsordning hos namsmannen. Det er ingen enkel utvei, og krever at du lever flere år på et absolutt minimum.

Frivillig eller tvungen

En gjeldsordning kan være frivillig eller tvungen. En frivillig avtale betyr at den som skylder pengene og kreditorene er blitt enige om en avtale. Namsmannen lager som regel forslaget. Hvis kreditorene ikke vil gå med på den foreslåtte avtalen, kan namsmannen sende saken videre til retten. En domstol tar så en beslutning på om kreditorene skal tvinges til å være med på en løsning, altså en tvungen gjeldsordning. 

Fem år på sparebluss – ny start

Begge deler er en betalingsavtale hvor skyldneren skal leve etter bestemte satser i en periode, og hvor alt eventuelt overskudd brukes til nedbetaling. En gjeldsordning varer oftest i fem år. Gjelden som så gjenstår blir normalt slettet. Grunntanken er altså at skyldneren skal få mulighet for å begynne på nytt. Etter gjeldsordningsperioden kommer en etterperiode på to år. Hvis man i denne perioden mottar for eksempel arv eller vinner i lotto, kan kreditorene kreve hele eller deler av summen.

Krav til gjeldsordning

Det er en rekke vilkår, eller krav, som må være oppfylt for å kunne få gjeldsordning. Det er ikke meningen at du skal kunne gjeldsordningsloven og gjøre disse vurderingene selv. Namsmannen skal hjelpe deg.

  1. Gjelden må være så stor i forhold til hva du kan betale at du ikke vil kunne betale tilbake på veldig mange år.
  2. Det må ikke være mye ny gjeld.
  3. Gjeld etter straffbare handlinger, som bøter og erstatninger, vurderes strengere enn for eksempel vanlige regninger.
  4. Stor skatte- og avgiftsgjeld blir også vurdert strengt. Men også her gjelder det at jo eldre kravene er, jo lettere er det å få gjeldsordning.
  5. Bidragsgjeld til barn eller barnets andre forelder skal som hovedregel betales fullt tilbake. Bidragsgjeld til det offentlige kan settes ned eller slettes.

Slik er prosessen med å søke gjeldsordning

  1. Før du søker om gjeldsordning må du ha forsøkt å finne en løsning på egen hånd. Det holder at du for eksempel har søkt gjeldsrådgivning hos NAV eller gjort så godt du kan selv.
  2. Søknaden sendes til namsmannen eller lensmannen der du bor. Søknadsskjema ligger på politiets hjemmesider.
  3. Namsmannen ser så på om søkeren fyller kravene etter loven. Da er det tre ting som kan skje: Namsmannen avslår søknaden, åpner for forhandlinger eller sender saken videre til tingretten som så tar en beslutning om åpning eller avslag.
  4. Ved åpning av gjeldsforhandling kunngjøres det i Norsk lysingsblad slik at alle kreditorer kan melde fra om kravene sine til namsmannen. I tillegg varsler namsmannen alle kjente kreditorer, samskyldnere og kausjonister om åpningen av gjeldsforhandling.
  5. Gjeldsforhandlingsperioden starter ved åpning av gjeldsforhandling og varer som hovedregel i fire måneder. I denne perioden skal skyldneren (i praksis namsmannen) legge frem et forslag til frivillig gjeldsordning for kreditorene. Så skal kreditorene gi tilbakemelding på forslaget. Hvis det ikke lykkes å bli enige, kan skyldneren be om at saken sendes til tingretten i håp om at de kan tvinge igjennom en ordning.

Én gang i livet

De fleste får gjeldsordning kun én gang i livet. 

Hvis du eier bolig, bil eller andre verdifulle ting må du være forberedt på at dette kan kreves solgt for å dekke gjeld.

Når du har fått gjeldsordning

Hvis du er heldig å få en gjeldsordning, er det ekstremt viktig at du holder din del av avtalen. Hvis ikke kan du miste gjeldsordningen, og du får mest sannsynlig aldri den sjansen igjen. 

Hvis du får problemer med å betale en måned, er det viktig at du gir beskjed, forklarer hvorfor og ber om utsettelse. Kontakt også namsmannen ved behov for varige endringer, også om du har mulighet for å betale mer.

Kilde: gjeldsarbeid.no