Forsikring

Disse forsikringene MÅ du ha

Av Arman Vestad

Jeg har møtt flere på mine økonomiske kurs som har fortalt sterke historier om viktigheten av å ha riktige forsikringer. Et ektepar hadde ikke innboforsikring da det begynte å brenne hjemme hos dem, og måtte kjøpe alt fra klær til møbler fra egen lommebok. En annen fortalte at familien hadde betalt regningen på forsikringene sine akkurat i tide da ulykken var ute. Jeg som kursholder trengte ikke å argumentere for å skulle ha forsikring, når dette ekteparet fortalte sin historie. Det var argument godt nok.

Det er to forsikringer alle må ha: Innboforsikring og reiseforsikring. Har du bil, må du også ha bilforsikring.

Innboforsikring

En innboforsikring skal dekke det du har inne i leiligheten din. Typiske hendelser som utløser en slik forsikring er brann, vannskade og tyveri. Jeg kan ikke få fremhevet dette nok til alle jeg møter – dette er en så rimelig forsikring å ha, og konsekvensene så store dersom uhellet er ute og du ikke har den, at du bare må prioritere denne. I mange tilfeller kan denne koste deg under 100-lappen hver måned.

Reiseforsikring

En reiseforsikring har de siste årene endret seg mye. Tidligere var det en rekke begrensinger for at den skulle gjelde, blant annet at du måtte være på reise og ha minst en overnatting. I dag holder det ofte at bare du er utenfor husveggen din på vei til noe dersom uhellet er ute.  Reiseforsikring ligger ofte på samme prisnivå som en innboforsikring og utgjør derfor ikke så mye for lommeboka di. Må du på grunn av økonomien velge mellom innboforsikring og reiseforsikring, er det uten tvil innbo som er den viktigste å ha.

Det er et viktig men her: Dersom du skal ut og reise og særlig til utlandet, så er det helt avgjørende at du har en reiseforsikring. Dersom du skulle bli syk på reise, dekker en reiseforsikring behandling og transport hjem. Dette har vi sett mange uheldige eksempler på de siste årene, hvor nordmenn uten forsikring har blitt syke i utlandet har måtte betale for behandling og hjemtransport av egen lomme. Noen har blitt gjeldsslaver av dette.

Gratis Europeisk helsetrygdkort

Skal du ut og reise i Europa, sikrer EØS-avtalen deg samme rett til behandling som du har i Norge. Det krever at du har med deg et Europeisk helsetrygdkort, som du kan bestille gratis her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Kortet sikrer deg behandling, men ikke hjemtransport – det er derfor viktig at du har reiseforsikring i tillegg.

Bilforsikring

Alle som eier en bil pliktige til å ha en ansvarsforsikring. Den skal dekke skade du påfører andre.  Dette er grunnforsikringen på bil. Avhengig av verdi på bilen og hvordan du er som sjåfør kan en kjøpe det som kalles delkasko eller full kasko.

Ved tegning av delkasko forsikrer du deg mot innbrudd, tyveri, brann og glasskader, som knust frontrute. Full kasko blir ofte brukt når bilen er verd mye. Forskjellen er at dersom du har et uhell og det er din feil, så vil full kasko ordne regningen for deg, fratrukket egenandel. Lav egenandel gir dyrere premie, høy egenandel gir billigere premie. En full kasko er en del dyrere enn de andre.

Full kasko eller delkasko?

Om du skal ha full kasko på en bil som er verdt relativt lite, for eksempel 70.000 kroner, er ofte et spørsmål om hvordan du er i trafikken. En som aldri har vært involvert i uhell, vil klare seg med delkasko. En som stadig kjører borti en bil på kjøpesenteret, rygger på en sykkel, knuser frontruta eller sklir inni en bil bakfra på vinterføre i løpet av noen år, vil ha et stort behov for full kasko. Hvordan er du som sjåfør?

Forsikringer som kan være kjekke å ha

Det er flere forsikringer som kan være nyttige, men vurder nøye om de er helt nødvendige ut i fra din situasjon og betalingsevne:

  • Uføreforsikring
  • Livsforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Kritisk sykdom

Folketrygden dekker knappe 50% av lønnen din skulle du være så uheldig at du blir ufør. Derfor er en uføreforsikring utover folketrygden smart å ha. Uføreforsikring og livsforsikring dekker mer enn ulykkesforsikring og forsikring mot kritisk sykdom. Uføreforsikring dekker også sykdom. Forsikring ved kritisk sykdom sikrer deg rask utbetaling ved de mest kjente diagnosene, men denne trenger du ikke nødvendigvis ha hvis du har uføre- og livsforsikring.

Kilde: E24 og Dine Penger