7 årsaker til hvorfor budsjett ikke virker og kan gjøre vondt til verre

Budsjett endrer ikke dårlige vaner

Av Arman Vestad – nasjonal prosjektleder i personlig økonomi - NAV

Når landets fremste økonomieksperter gir råd til mennesker som har det vanskelig økonomisk, anbefaler de å sette opp et budsjett. For da vil du se hvor pengene har tatt veien. Det er ikke nødvendigvis løsningen på problemet. Spørsmålet er hvorfor du havnet i denne situasjonen i utgangspunktet og hva som skal til for at det ikke skjer igjen. En økonomisk krise handler som oftest om så mye mer enn bare tallene. Da gjelder det å starte i riktig ende.

Og hvem er jeg som taler ekspertene midt imot? Jeg har jobbet med å hjelpe andre til å få orden på økonomien sin i snart 15 år. Men min viktigste kunnskap og erfaring – som legger grunnlaget for at jeg kan ha så sterke meninger om dette –  er min personlige karriere som økonomisk rotekopp. Jeg har selv vært gjennom en langvarig økonomisk krise som bokstavelig talt holdt på å ta knekken på meg.

Gjennom årenes løp har jeg undervist i personlig økonomi for tusenvis av mennesker. Felles for svært mange av dem er at de trenger minst like mye hjelp til å takle følelser knyttet til økonomien sin, som å få kunnskap om personlig økonomi. Dette overses helt i den offentlige debatten.Det er enkelt for meg å sette meg inn i den maktesløsheten alle med økonomiske problemer føler, og jeg kan med hånden på hjertet si at universalrådet «start med å sette opp et budsjett» ikke fungerer for alle.

Start med årsaken til den økonomiske krisen – ikke tallene

Et budsjett gir oversikt over det du har, men det finner ikke utgangspunktet for problemet. Det er her du bør starte for å få en forståelse av hva du skal gjøre for å komme på rett kjøl.

Møt Sigurd. Sigurd er trebarnsfar og lærer. Så ryker ekteskapet og Sigurd får det trangere økonomisk. Den tidligere så aktive, engasjerte og humørfylte pappaen begynner å slite med selvfølelsen, det går utover motivasjon og overskudd. Han er på minussiden når det gjelder det meste i livet. Men dette skal ikke gå utover barna og Sigurd velger minste motstands vei der han kan. Han kjøper ferdigmat, tar dem ofte med på kostbare aktiviteter og ferier. Sigurd har verken evne eller krefter til å gjøre noe med situasjonen og den dårlige samvittigheten forsyner seg av kredittkortene.

Det Sigurd trenger er hjelp til en «omprogrammering», både av adferden sin og økonomien. Men det er tøft å klare seg på en klart lavere utbetaling når «alle» i omgangskretsen tjener bedre. «Du bør kun ha venner som tjener mindre enn deg», sukket en klok psykolog til meg en gang.

Budsjett er tall – ikke penger

Penger betyr opprettholdelse av en livsstil og løser problemer. Med penger kjøper en seg fri fra dårlig samvittighet, det gir opplevelse av handlefrihet og mål på vellykkethet. Penger er tilgang på sosiale lag, forskjellen på å kunne være utenfor eller innenfor. Med penger kan du unne deg ting – en substitutt for lykke. Penger er også virkelighetsflukt. Listen er uendelig. Dette er virkeligheten for mange og ingenting av dette reflekteres i et budsjett!

Rasjonalitet vs emosjonelle handlinger

Ofte lar vi følelsene våre ta overhånd når vi må ta et valg – stort eller lite. Da spiller det ikke så stor rolle hva det koster. Vi baserer oss ofte mer på følelser enn på fornuft når vi står oppe i en kaotisk situasjon. Jo mer kaos, desto mer følelsesstyrte blir vi.

Livet til Sigurd er kaos, og han lar følelser som dårlig samvittighet overfor barna og lav selvfølelse styre beslutningene sine. Han vet han ikke er økonomisk rasjonell. Sigurd får ikke til å endre sin økonomiske atferd sånn uten videre. Selv om valgene som tas ikke er økonomisk rasjonelle, fremstår de ofte som svært sosialt lønnsomme – for Sigurd.

Tallene sier en ting – du gjør noe annet

Like viktig som hva du gjør når du ser bunnlinja i budsjettet ditt, er hva du ikke gjør.

Vil Sigurd kansellere aktivitetene til ungene, eller la være å kjøpe de en Iphone fordi alle andre har det?

Når ungene i gata endelig vil inkludere Sigurds barn etter han flyttet til en ny plass, er det strømregningen som må vike – og ikke barnas besøk på Burger King.

Budsjettet forteller deg ikke hva du skal gjøre

Det er ikke vanskelig å justere noen tall for å få et regnestykke til å gå opp. Utfordringene ligger i hvordan.

Sigurd har en plan, men den konfronterer han ikke med de bakenforliggende årsakene til at problemene har oppstått. Det finnes dessverre ingen” Quick fix” på Sigurds problem. Det hjelper ikke å rydde opp i regnearket dersom det bare fortsetter å poppe opp nye problemer.

Når budsjettet gjør vondt til verre

Et budsjett alene vil altså ikke hjelpe Sigurd å endre sin økonomiske atferd. Vi må begynne der det er størst sjanse for å lykkes – og ikke der avviket ser størst ut fra et tallperspektiv.

Sigurd trenger å gjenopprette selvfølelsen, mestringen og energien som skal til for å klare å ta et tyngre løft.

Sigurd trenger å lære hvordan redusere utgiftene på mat og klær og likevel kunne leve sunt og greit. Og ikke minst hvordan ha sosial omgang med andre uten å gå konkurs

Får ikke Sigurd denne hjelpen – i tillegg til bevissthet rundt tallene –  vil han høyst sannsynlig legge nye nederlag til historien sin. Og tilliten til de som har gitt ham budsjettråd svekkes.

 Å ikke mestre å opprettholde budsjettet kan raskt bli et nytt nederlag i sekken. En sekk som begynner å bli ubehagelig tung.

Tillit til de som gir råd svekkes

Når du ikke kjenner deg igjen i problembeskrivelsen så er det heller ikke så lett å få i gang en endringsprosess. Dette fører naturlig nok til at den tilliten som bør være på plass mellom de som gir råd og den som skal ta imot disse – svekkes. Dette er kanskje den aller viktigste delen, og som etter mine erfaringer, blir neglisjert. Du er helt avhengig av tillit til den du skal hjelpe om det skal bli noe fart i sakene

Lær deg tidlig å leve økonomisk smart

Spesielt unge mennesker som skal lære seg å styre sin egen økonomi, bør absolutt tilegne seg budsjettkunnskaper om hva det faktisk innebærer. Det er med andre ord et supert verktøy for alle som ikke har havnet i dype økonomiske problemer.

Det å være en god forbruker er vanskelig nok, selv når livet er enkelt. Det å være en god forbruker når det butter imot, er mye vanskeligere.

Vit at det er hjelp å få! Det handler om å starte i rett ende og endre vaner. Det er vanskeligere enn å flytte tall, men du er så til de grader tjent med det!  Når jeg klarte å endre mine økonomiske vaner så har jeg tro på at alle kan klare det.

En tidligere versjon av denne artikkelen har tidligere vært publisert i Adresseavisen og Dagbladet.