Akutte tiltak mot høy gjeld

Når gjelden er for stor til at du kan betale

Av Arman Vestad og Guro S. Eriksrud

Hvis du mister inntekt, for eksempel på grunn av at du mister jobben eller blir langvarig sykemeldt, er det viktig å få oversikt over all gjeld du har. Er den rett og slett for stor til at inntekten strekker til, er det mange som bare lar være å betale og håper at situasjonen snart blir bedre. Dermed hoper konvolutter med purringer og inkassokrav seg opp. Men situasjonen blir sjelden bedre av seg selv. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å hindre at namsmannen kommer på døra!

Akutte tiltak

1: Samle alle konvolutter med krav

Dersom du har en bortgjemt bunke med konvolutter, bør du ta deg tid til å gå gjennom den og sortere alle regninger, purringer og inkassokrav som hører sammen, slik at du finner den aller siste versjonen. Da vet du hvor stort kravet er blitt med alle gebyrer.

2: Gå gjennom kontoutskriftene for de siste månedene

I nettbanken kan du laste ned kontoutskrifter for flere år tilbake, men det viktige er å finne ut hvilke automatiske trekk som kommer. Det kan uansett være smart å finne ut om noen av trekkene er «unødvendige» – treningsabonnement du ikke bruker eller abonnementer på TV-kanaler, dyre kosttilskudd eller aviser du ikke har tid til å lese (se egen artikkel om dette her).

3: Vurder å bytte bank og/eller be om avdragsfrihet på lån

Har du lån på bolig eller bil, er sannsynligvis det noen av de største faste trekkene du har. Du kan be om en periode på for eksempel et år hvor du bare betaler renter. Ulempen er at lånet ikke blir mindre, fordelen er at dette kan være nok til at du klarer å dekke de andre utgiftene dine. (Du kan lese mer om bankpruting, lån og avdragsfrihet her)

4: Be om betalingsutsettelse, rentefrys eller nedbetalingsavtale

Er det noen andre du skylder større beløp, for eksempel avbetaling på møbler eller elektronikk, er det fullt mulig å ta kontakt og be om midlertidig lettere vilkår. Du må du informere om og begrunne hvorfor du ikke kan betale. Kreditorene er ikke forpliktet til å fryse rentene, men dette er uansett en måte å unngå at gjelden vokser mer enn nødvendig ved at du slipper å betale en del gebyrer. Dette er altså en midlertidig løsning som kan gi pusterom for å jobbe med endelige løsninger.

5. Stat og kommune først – men du kan få lettere vilkår

Restskatt, bidragsgjeld og kommunal gjeld er vanskelig å få gjort noe med, og de vil kreve å bli prioritert før alle andre. Dersom du er i en vanskelig situasjon, kan du også her kontakte kemneren og be om lettere vilkår eller en nedbetalingsavtale. Men det er viktig at du tar kontakt og dokumenterer alt, for eksempel boutgifter og utgifter til barn du har ansvar for.

Ta kontakt med en gjeldsrådgiver i NAV

Svært mange synes det er vanskelig å ta tak i stor gjeld alene. NAV er forpliktet til å gi gjeldsrådgivning, og kan hjelpe deg å gjennomføre de nødvendige skrittene for å få kontroll. Dersom det virker usannsynlig at du noen gang vil kunne betale gjelden, fordi den er alt for stor, du er blitt uføretrygdet eller har varig nedsatt arbeidsevne, vil NAV kunne hjelpe deg å søke gjeldsordning.

Kilde: gjeldsarbeid.no